دیگر فولادهای تند بر

فولاد 1.3207  با استانداردS 10-4-3-10 DIN

ویژگی = سختی پذیری بالا (عمیق) – مقاومت سایشی خیلی بالا – مقاومت بسیار بالا به گرم شدن در دماهای بالا – اعوجاج متوسط – چقرمگی بسیار ضعیف

کاربرد = تیغه ماشین فرز تحت بار سنگین رنده های تراشکاری و پرداخت  وخشن تراشی و سنگ زنی – رنده های فرم به خصوص در دستگاه های اتوماتیک – ابزار کار برای چوب – ابزار سردکار با تنش بالا – ابزار براده برداری

 فولاد 1.3247  با استاندارد S 2-10-1-8 DIN

ویژگی = سختی پذیری بالا (عمیق) – مقاومت سایشی خیلی بالا – مقاومت بسیار بالا به گرم شدن در دماهای بالا – اعوجاج متوسط – چقرمگی ضعیف

کاربرد =  کاتر های فرز کاری – مته سوراخکاری – ابزار سرد کار – ابزار خان کشی و قلاویز

 فولاد  1.3255با استاندارد S 18-1-2-5 DIN

ویژگی = سختی پذیری بالا (عمیق) مقاومت سایشی در دمای بالا – بیشترین مقاومت به نرم شدن د دمای خیلی زیاد – اعوجاج متوسط – چقرمگی بسیار ضعیف

کاربرد = تیغه ماشین فرز تحت بار سنگین رنده های تراشکاری و پرداخت  وخشن تراشی – رنده های فرم به خصوص در دستگاه های اتوماتیک – مته سوراخکاری – قلاویز – قالب های رزوه زنی – ابزار برشی برای پروفیل – ابزار خانکشی و برقو

  فولاد 1.3343 با استاندارد S 6-5-2 DIN

ویژگی =   سختی پذیری بالا (عمیق) مقاومت سایشی بسیار بالا – بیشترین مقاومت به نرم شدن د دمای خیلی زیاد – اعوجاج متوسط – چقرمگی بسیار ضعیف
کاربرد = تیغه ماشین فرز تحت بار سنگین رنده های تراشکاری و پرداخت – سگمنت و خشن تراشی و رنده های فرم به ویژه در دستگاه های اتوماتیک – مته سوراخکاری – ابزار خان کشی – تیغ اره – ابزار فرز کاری و کار بر روی چوب – ابزار سرد کار – برقو وقلاویزها

برندها

فهرست