دیگر فولاد های سردکار

فولاد 1.2067 با استاندارد 100Cr6 DIN

ویژگی = قابلیت ماشین کاری بسیار بالا,  اعوجاج بالا , چقرمگی متوسط , سختی پذیری متوسط , مقاومت سایشی متوسط رو به پائین , سختی در دمای ذوب پائین

کاربرد = مرغک ماشین تراش , حدیده , مته , برقو , غلطک های سرد کار , کاتر , دریل , قالب های برش و رزوه زنی

فولاد 1.2080 با استاندارد X210Cr12 DIN

ویژگی = سختی پذیری بسیار بالا – مقاومت سایشی بالا – سختی در دمای ذوب پائین – چقرمگی و قابلیت ماشین کاری ضعیف

کاربرد= تیغه برش فلزات (ورق تا ضخامت 3 میلیمتر – قالب های برش – نورد پیچ – ابزار های تراشکاری (برقو, ابزار های خان کشی) – قالب های پانچ کردن و پولک زنی – ابزار رزوه زنی – ابزار دنده زنی – قالب های کشش سرد و گرم – کشش عمیق و خم کاری نورد سرد – قالب های شکل دهی سرامیک

فولاد 1.2210 با استاندارد 11CrV3 DIN *فولاد نقره ای

ویژگی = سختی پذیری متوسط رو به بالا – قابلیت ماشین کاری بالا – مقاومت سایشی متوسط رو به پائین – اعوجاج بالا

کاربرد= ابزار برش فلز و کنده کاری(مته های مارپیچ و مته خزینه) – برقو – ساخته سنبه فشاری و پین – حدیده و قلاویز – ابزار حکاکی

فولاد 1.2363 با استاندارد X100CrMoV5-1 DIN

ویژگی = سختی پذیری بالا – مقاومت سایشی متوسط رو به بالا – اعوجاج پائین – چقرمگی و سختی در دمای سرخی متوسط – قابلیت ماشین کاری بالا

کاربرد = قالب های پانچ کردن و پولک زنی – تیغه های برشکاری – ابزار رزوه زنی و منگنه کاری – تیغه های طولی و دیسکی – سنبه های فروبری – فک های نورد پیچ زنی – قالب های دوره زنی

فولاد 1.2379 با استاندارد X155CrVMo12-1 DIN

ویژگی = سختی پذیری بالا (عمیق) – مقاومت سایشی بالا – اعوجاج پائین – سختی در دمای سرخی متوسط رو به بالا – چقرمگی و قابلیت ماشین کاری ضعیف

کاربرد = غلطک های شکل گیری و غلطک های تاب گیری پروفیل – غلطک های پهلو زنی و لبه بندی نورد های سرد – منگنه کاری – غالب های حساس به شکست – تیغه برش برای ورق با ضخامت بالا – قالب های کشش عمیق – اکستروژن سرد – تیغه فرز و خزینه – غلطک های برش در صنایع کاغذ سازی

فولاد 1.2436 با استاندارد X210CrW12 DIN

ویژگی = سختی پذیری بالا (عمیق) – مقاومت سایشی بالا – اعوجاج پائین – سختی در دمای سرخی متوسط رو به بالا – چقرمگی و قابلیت ماشین کاری ضعیف

کاربرد = قالب های برش قوی – سنبه – ابزار های برشی – فک های گیوتین – تیغه براده برداری(برقو و تکه های خان کشی) – قالب های پانچ کردن و پولک زنی – ابزار برای شکل دهی سرد – غلطک های سایز کردن و شکل دهی در تولید پروفیل – کشش عمیق و خم کاری – نورد سد قالب های شکل دهی سرامیک و پودر ها

فولاد 1.2510 با استاندارد 100MnCrW4 DIN

ویژگی = سختی پذیری و مقاومت سایشی متوسط – قابلیت ماشین کاری بسیار بالا – اعوجاج پائین – چقرمگی متوسط رو به پائین

کاربرد = ابزار تراشکاری (براده برداری) – تیغه فرز – پیچ تراشی – قالب برای برای ورق با ضخامت پائین – برقو – غلطک های صنایع پروفیل سازی – قالب کشش – آج زنی ورق – ابزار پولک زنی و سوراخکاری – ابزار کار با چوب – تیغه برای برش ماشین های چوب – کله زنی سرد – ابزار مارک و شماره زنی – ابزار اندازه گیری

فولاد 1.2542 با استاندارد 45WCrV7 DIN

ویژگی = مقاومت به ضربه خیلی خوب – قابلیت ماشین کاری بسیار بالا – اعوجاج پائین – چقرمگی بسیار بالا

کاربرد = قالب های برش برای ورق های ضخیم – ابزار دستگاه های پنوماتیک(قلم , پانچ, سنبه,سنبه پرچ کن) – ابزار های کار گرم برای تنش های حرارتی پائین – قالب سوراخ کاری سرد برای لوله های فولادی – پانچ و بیرون انداز قالب اکستروژن سرد – قلم های دستی – ابزار برقو زنی – پانچ در قالب های کشش عمیق

برندها

فهرست