گرافیت چرب ریخته گری

 استفاده نوع دیگر از گرافیت (Flake graphite)   درتولید محصولات نسوز مورد استفاده در صنعت متالورژی
استفاده از گرافیت چرب به عنوان روانساز در صنایع فورج و اکستروژن و همین طور استفاده در صنایع تولید رزین

جدول مشخصات

 

برندها

فهرست