1.7033 – 34Cr4

1.7033 – 34CR4

فولاد با قابلیت عملیات حرارتی – Heat Treatment Steels

نام های دیگر: 10263-4 – 10250

خصوصیت: دارای استحکام متوسط, سختی پذیری نسبتاً خوب, سختی متوسط رو به بالا و مقاومت سایشی متوسط رو به پائین

کاربرد: مناسب برای استفاده در قطعات تحت بارگذاری نرمال در صنایع خودرو سازی و صنایع ماشین سازی مانند اجزاء فرمان,سگ دست و …

دمای پیش گرم: 150 الی 200 درجه سانتیگراد

الکترود جوشکاری: E9018-B

جدول مشخصات

 

برندها

فهرست