1.7034 – 37Cr4

1.7034 – 37CR4

فولاد با قابلیت عملیات حرارتی – Heat Treatment Steels

نام های دیگر: 38C4 – 5135– 530M36 – 530A36

خصوصیت: دارای استحکام متوسط, سختی پذیری نسبتاً خوب, سختی متوسط رو به بالا و مقاومت سایشی متوسط

کاربرد: مناسب برای استفاده در قطعات تحت بارگذاری نرمال در صنایع خودرو سازی و ماشین سازی نظیر اجزاء فرمان,سگ دست و …

دمای پیش گرم: 150 الی 200 درجه سانتیگراد

الکترود جوشکاری: E9018-B

جدول مشخصات

 

برندها

فهرست