1.7108 – 60SiCr7

1.7108 – 60SiCr7

فولاد فنر – Spring Steel

نام های دیگر: SUP7 – 9262 – F128 – 7108S

خصوصیت: تنش پذیری عالی, شکل پذیری خیلی خوب, خاصیت الاستیسیته خوب, مقاوم در برابر خوردگی و مقاوم در برابر سایش

کاربرد: مناسب برای ساخت فنر های مارپیچ و تخت تحت تنش های بالا در صنایع خودرو سازی و رینگ های فنری و فنر های میله ای تحت پیچش

دمای پیش گرم: 150 الی 200 درجه سانتیگراد

الکترود جوشکاری: E11018-G

جدول مشخصات

 

برندها

فهرست