1.7709 – 21CrMoV5-7

1.7709 – 21CrMoV5-7

فولاد سازه ای مقاوم در دمای بالا –Heat Resisting Structural steel

نام های دیگر: 21Kh1M1F – 20CDV5-07 – MZS MCrMoV

خصوصیت: مقاومت بسیار زیاد در برابر دمای بالا و استحکام خوب

کاربرد: مناسب برای ساخت پیچ و مهره های مقاوم در دمای بالابرده شده تا حداکثر 550 درجه سانتیگراد و همچنین روتور و تیغه روتور توربین بخار

دمای پیش گرم: 150 الی 200 درجه سانتیگراد

جدول مشخصات

 

برندها

فهرست