آلمینیوم بر

تیغ اره دیسکی HSS آبصابونی – برش آلومینیوم

توضیحات محصول – جنس بدنه و دندانه فولاد HSS – طراحی دندانه به صورت HZ (مخصوص آلومینیوم) – مناسب برای برش بهینه و براده برادی بسیار کم برای قطعات آلومینیومی برندها

HSS/DMO5 آلومینیوم بر ENRICO – 300×2.0×32-Z100

توضیحات محصول تیغ اره های دیسکی ساخته شده از فولاد تند بر (High Speed Steel) که به تیغه های آبصابونی یا HSS معروف می باشد. این سبک تیغه ها مناسب برش فولاد های با…

HSS/DMO5 آلومینیوم بر ENRICO – 250×2.0×32-Z100

توضیحات محصول تیغ اره های دیسکی ساخته شده از فولاد تند بر (High Speed Steel) که به تیغه های آبصابونی یا HSS معروف می باشد. این سبک تیغه ها مناسب برش فولاد های با…

HSS آلومینیوم بر ENRICO – 300×2.0×32-Z100

توضیحات محصول تیغ اره های دیسکی ساخته شده از فولاد تند بر (High Speed Steel) که به تیغه های آبصابونی یا HSS معروف می باشد. این سبک تیغه ها مناسب برش فولاد های با…

HSS آلومینیوم بر ENRICO – 250×2.0×32-Z100

توضیحات محصول تیغ اره های دیسکی ساخته شده از فولاد تند بر (High Speed Steel) که به تیغه های آبصابونی یا HSS معروف می باشد. این سبک تیغه ها مناسب…

STARK – HSS Aluminum ⌀225

توضیحات محصول از تیغ اره های دیسکی آبصابونی می توان برای برش انواع مقاطع فلزی توپر و توخالی در سایز های مختلف استفاده نمود, جنس بدنه و دندانه های تیغ…

STARK – HSS Aluminum ⌀ 200

توضیحات محصول از تیغ اره های دیسکی آبصابونی می توان برای برش انواع مقاطع فلزی توپر و توخالی در سایز های مختلف استفاده نمود, جنس بدنه و دندانه های تیغ…

STARK – HSS Aluminum ⌀175

توضیحات محصول از تیغ اره های دیسکی آبصابونی می توان برای برش انواع مقاطع فلزی توپر و توخالی در سایز های مختلف استفاده نمود, جنس بدنه و دندانه های تیغ…

HSS/DMO5 آلومینیوم بر ENRICO – 350×2.0×32-Z110

توضیحات محصول تیغ اره های دیسکی ساخته شده از فولاد تند بر (High Speed Steel) که به تیغه های آبصابونی یا HSS معروف می باشد. این سبک تیغه ها مناسب برش فولاد های با…
فهرست