تیتانیوم – Titanium

Titanium Grade 23

Titanium Grade 23 آلیاژ تیتانیوم گرید 23 نام های دیگر: UNS R56401 – ASTM Grade 23 – DIN 3.7164 – ELI Ti6Al4V خصوصیت: چگالی بسیار کم، مقاومت به خوردگی و سایش بسیار…

Titanium Grade 12

Titanium Grade 12 آلیاژ تیتانیوم گرید 12 نام های دیگر: UNS R53400 – ASTM Grade 11 – ASTM B265 خصوصیت: مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون بالا، استحکام بسیار عالی در دمای…

Titanium Grade 11

Titanium Grade 11  آلیاژ تیتانیوم گرید 11 نام های دیگر: UNS R52550 – ASTM Grade 11 – EN 3.7225 – ASTM B861- Titan Grade 11 خصوصیت: مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون بسیار…

Titanium Grade 7

Titanium Grade 7  آلیاژ تیتانیوم گرید 7 نام های دیگر:  B348 Gr7 – UNS R52400 – ASTM Grade 7 – DIN 3.7235 خصوصیت: بالاترین مقاومت به خوردگی در محیط های اسیدی…

Titanium Grade 5

Titanium Grade 5  آلیاژ تیتانیوم گرید 5 – پرکاربردترین آلیاژ تیتانیوم نام های دیگر: UNS R56400 – ASTM Grade 5 – EN 3.7065 –  ELI Ti6Al4V – ASTM B265 – 3.7164…

Titanium Grade 4

Titanium Grade 4 آلیاژ تیتانیوم گرید 4 نام های دیگر: UNS R50700 – ASTM Grade 4 – CP titanium – C.P titanium Alloy – EN 3.7065 – ASME SB-348 خصوصیت: انعطاف پذیری…

Titanium Grade 3

Titanium Grade 3 آلیاژ تیتانیوم گرید 3 نام های دیگر: UNS R50550 – ASTM Grade 3 – CP titanium – C.P titanium Alloy – EN 3.7075 – ASME SB-337 خصوصیت: انعطاف پذیری…

Titanium Grade 2

Titanium Grade 2 آلیاژ تیتانیوم گرید 2 نام های دیگر: UNS R50400 – ASTM Grade 2 – CP titanium – C.P titanium Alloy – EN 3.7035 – ASME SB-363 خصوصیت: انعطاف پذیری…

Titanium Grade 1

Titanium Grade 1 آلیاژ تیتانیوم گرید 1 نام های دیگر: UNS R50250 – ASTM Grade 1 – CP titanium – C.P titanium Alloy – EN 3.7025 خصوصیت: بسیار انعطاف پذیر و…
فهرست