تیغ اره دیسکی HSS آبصابونی – برش آلومینیوم

STARK – HSS Iron – Steel ⌀225

توضیحات محصول تیغ اره دیسکی آبصابونی آهن بر و فولاد بر کینکیلدر قطر 250 با ضخامت 2.5 میلیمتر مناسب برای برش انواع لوله و پروفیل آهن و فولاد مناسب برای برش انواع…

STARK – HSS Iron – Steel ⌀350

توضیحات محصول از تیغ اره های دیسکی آبصابونی می توان برای برش انواع مقاطع فلزی توپر و توخالی در سایز های مختلف استفاده نمود, جنس بدنه و دندانه های تیغ…

STARK – HSS Iron – Steel ⌀370

توضیحات محصول از تیغ اره های دیسکی آبصابونی می توان برای برش انواع مقاطع فلزی توپر و توخالی در سایز های مختلف استفاده نمود, جنس بدنه و دندانه های تیغ…

STARK – HSS Iron – Steel ⌀600

توضیحات محصول از تیغ اره های دیسکی آبصابونی می توان برای برش انواع مقاطع فلزی توپر و توخالی در سایز های مختلف استفاده نمود, جنس بدنه و دندانه های تیغ…

تیغ اره دیسکی HSS آبصابونی – برش آلومینیوم

توضیحات محصول – جنس بدنه و دندانه فولاد HSS – طراحی دندانه به صورت HZ (مخصوص آلومینیوم) – مناسب برای برش بهینه و براده برادی بسیار کم برای قطعات آلومینیومی برندها
فهرست