تیغ اره دیسکی HSS/DMO5 فولاد بر Segmetal 375×2.5×32-Z200

تیغ اره دیسکی HSS/DMO5 فولاد بر Segmetal 375×2.5×32-Z200

ویژگی جنس تیغه از فولاد 1.3343 (HSS/DMO5) که از ترکیب عناصر کروم, تنگستن,مولیبدن و وانادیوم تهیه گردیده است. سختی حدود 64 راکول سی مناسب برای برش انواع فولاد با کشش درونی کمتر از 800 نیوتن بر…
فهرست