تیغ اره های دیسکی آبصابونی برش استیل انریکو

تیغ اره های دیسکی آبصابونی برش استیل انریکو

مجموعه محصولات تیغ اره دیسکی آبصابونی استیل بر انریکو تیغ اره های دیسکی آبصابونی انریکو (enrico) ساخته شده از فولاد 1.3243 (HSS/EMO5) با سختی 65 راکول سی مناسب برای برش انواع…
فهرست