جرم های نسوز پوششی

grout 70

بتن مخصوص کویل کوره القایی بر پایه مواد آلومینا بالا در گریدهای درشت و ریزدانه و با خاصیت نصب ماله کشی یا ریختنی. Application castable for use layer of Inductor…

grout 94

بتن مخصوص کویل کوره القایی بر پایه آلومینای خالص در گریدهای درشت و ریزدانه و با خاصیت نصب ماله کشی یا ریختنی. Application castable for use layer of Inductor All…

grout s

بتن مخصوص کویل کوره القایی بر پایه سیلیس در گریدهای درشت و ریزدانه و با خاصیت نصب ماله کشی یا ریختنی.   جدول مشخصات   برندها
فهرست