جرم های نسوز

mor 40 ملات نسوز 40 % آلومینا

ملات 40% آلومینا. بر پایه پودر شاموت و باند رسی، دارای خاصیت نصب دوغابی و ماله کشی و کمترین تغییر حجم و ترک خوردگی. مناسب برای پر کردن کوچکترین درزها…

ZICO RAM MAG 86

جرم کوبیدنی/ ویبره شونده خشک آلومینا اسپینلی (درجا) مخصوص جداره اصلی کوره القایی. دارای استحکام حرارتی و شیمیایی بسیار عالی در برابر مذاب آلیاژهای فولادی شمش ریزی dry (vibratable or…

ZICO RAM MAG 84-10

Magnesia-spinel dry (vibratable or ramming) massbased on high purity sintered magnesia for used in hot face lining of CIF, melting high alloyed steels.     جدول مشخصات   برندها

ZICO RAM IFSBO3

جرم کوبیدنی/ ویبره شونده سیلیسی با خلوص بیش از 98% با باند اکسید بور (B2O3) مخصوص جداره اصلی کوره القایی. دارای استحکام حرارتی و شیمیایی بسیار مناسب، تخلخل و پرت حرارتی بسیار…

ZICO RAM IFSBO2

جرم کوبیدنی/ ویبره شونده سیلیسی با خلوص بیش از 98% با باند اکسید بور (B2O3) مخصوص جداره اصلی کوره القایی. دارای استحکام حرارتی و شیمیایی بسیار مناسب، تخلخل و پرت حرارتی…

ZICO RAM IFSBO

جرم کوبیدنی: ویبره شونده سیلیسی با خلوص بیش از 98% با باند اکسید بور (B2O3) مخصوص جداره اصلی کوره القایی. دارای استحکام حرارتی و شیمیایی بسیار مناسب، تخلخل و پرت…

ZICO RAM AL 82-15

جرم کوبیدنی/ ویبره شونده خشک آلومینا اسپینلی (درجا) مخصوص جداره اصلی کوره القایی. دارای استحکام حرارتی و شیمیایی بسیار عالی در برابر مذاب آلیاژهای فولادی قطعه ریزی Spinel forming, dry…

mor 70 ملات نسوز 70 % آلومینا

ملات 70% آلومینا. بر پایه پودر بوکسیت، شاموت و باند رسی، دارای خاصیت نصب دوغابی و ماله کشی و کمترین تغییر حجم و ترک خوردگی. مناسب برای پر کردن کوچکترین…
فهرست