داپلکس – Duplex

2760 – Duplex Zeron® 100

100®Duplex Zeron سوپر داپلکس Zeron 100 – UNS/S32760 نام های دیگر: UNS S32760 – W. Nr1.4501 – ASTM A182 – A928 – A815 خصوصیت:مقاومت به خوردگی و تنش بسیار بالا…

Duplex 2205/S31803

Duplex 2205/UNS S31803 استیل ضد زنگ داپلکس 2205 – S31803 نام های دیگر:175 UNS S31803 – ASTM 182 – NACE MR0 خصوصیت: مقاومت به خوردگی و تنش بسیار بالا در محیط…

Duplex 2205/S32205

Duplex 2205/UNS S32205 استیل ضد زنگ داپلکس 2205 – S32205 نام های دیگر: UNS S32205 – ASTM A240 – ASME SA240 – DIN 1.4462 – EN 10028-7 خصوصیت: مقاومت به خوردگی…

Duplex 2507/S32750

Duplex 2507/UNS S32750 استیل ضد زنگ داپلکس 2507 – S32750 نام های دیگر: UNS S32507 – SAF 2507 – X2 Cr Ni MoN 25.7.4 – DIN 1.4410 خصوصیت: مقاومت به خوردگی و…
فهرست