دیگر فولادهای تند بر

دیگر فولادهای تند بر

فولاد 1.3207  با استانداردS 10-4-3-10 DIN ویژگی = سختی پذیری بالا (عمیق) – مقاومت سایشی خیلی بالا – مقاومت بسیار بالا به گرم شدن در دماهای بالا – اعوجاج متوسط –…
فهرست