فولادخوش تراش (اتومات)

1.0737 – 11SMnPb37

1.0737 – 11SMnPb37 فولاد خوش تراش (اتومات) – Free Cutting Steels نام های دیگر: CF9SMnPb – 12L14 – 1926 – 0736 خصوصیت: ماشین کاری خیلی خوب (آلیاژ شده با سرب), استحکام عالی,…

1.0715– 9SMn28

1.0715– 9SMn28 فولاد خوش تراش (اتومات) – Free Cutting Steels نام های دیگر: 230M07 – 1213 – 1912 – Z906 – 0715D – SUM22 – CF9SMn28 خصوصیت: استحکام خیلی خوب, ماشین کاری…

1.0718 – 9SMnPb30

1.0718 – 9SMnPb30 فولاد خوش تراش (اتومات) – Free Cutting Steels نام های دیگر: G4804 – 12L13 – G12134 خصوصیت: سرب بشتر برای افزایش ماشین کاری بهتر, استحکام خیلی خوب کاربرد: فولاد خوش…

1.0722 – 10SPb20

1.0722 – 10SPb20 فولاد خوش تراش (اتومات) عملیات حرارتی پذیر – Free Cutting Steels نام های دیگر: CF10SPb20 – 212M44 – 1146 – Z986 – 0727S خصوصیت: استحکام خیلی خوب با قابلیت…
فهرست