فولادهای با قابلیت عملیات حرارتی

1.0570 – ST52

1.0570 – ST52 فولاد سمانتاسیون – Case Hardening Steel نام های دیگر: 2391 خصوصیت: استحکام بسیار خوب, مقاومت بسیار خوب در برابر خمش و پیچش, مقاومت کشش بالا, ماشین کاری ضعیف و…

1.3207 – S 10-4-3-10

1.3207 – S 10-4-3-10  فولاد های تند بر (خشکه هوایی) –High Speed Steels نام های دیگر: SKH57 – BT42 – S700 – IASC3207 خصوصیت: بیشترین مقاومت به نرم شدن در دمای بالا…

CK35 – 1.1181

1.1181 – CK35  فولاد عملیات حرارت پذیر کربنی – Heat Treatment Steels نام های دیگر: 1550- W6W – R3 – V935 – S1181 – C35 – S35C – 1035 – 060A35 – 35 خصوصیت: فولاد…

CK45 – 1.1191

1.1191 – CK45 فولاد عملیات حرارتی پذیر کربنی – Heat Treatment Steels نام های دیگر: C60 – V945 – 1060 خصوصیت: مقاوم در برابر اسطکاک, استحکام خوب, مقاومت در برابر ضربه خوب…

C21 – 1.0432

1.0432 – C21 – A105 فولاد عملیات حرارتی پذیر – Heat Treatment Steels نام های دیگر: 399/1- 2528-H260BD – SS304L خصوصیت: مقاومت سایشی خوب به همراه مقاومت اصطکاکی متوسط کاربرد: مناسب برای اتصالات فلنج و…

C45 – 1.0503

1.0503 – C45 فولاد عملیات حرارتی پذیر – Heat Treatment Steels نام های دیگر:50CS – 080M46 – 1045 – 1C45 خصوصیت: دارای مقاومت بسیار عالی در برابر اصطکاک و مقاومت بسیار…

1.1157 – 40Mn4

1.1157 – 40Mn4 فولاد عملیات حرارتی پذیر کربنی غیر آلیاژی – Heat Treatment Steels نام هایی دیگر: 1035 – VM100 خصوصیت: فولاد عملیات حرارتی پذیر غیر آلیاژی کربن پائین دارای استحکام و…

1.1151 – CK22

1.1151 – CK22 فولاد عملیات حرارتی پذیر کربنی – Heat Treatment Steels نام هایی دیگر:  C20 – 050A20 – 1020 – 1450 –S22C خصوصیت: فولاد عملیات حرارتی پذیر غیر آلیاژی کربن…

1.0561 – 35Mn4

1.0561 – 35Mn4 فولاد عملیات حرارتی پذیر – Heat Treatment Steels نام های دیگر : 17204 – 17210 –  WB429 خصوصیت: دارای مقاومت بسیار بالا و شکل پذیری پائین,مقاوم در برابر خمش و پیچش و…
فهرست