فولادهای ساختمانی

فولادهای ورق سازه ای

فولاد 1.1191 با استاندارد CK45 DIN ویژگی = قابلیت عملیات حرارتی – فولاد کربنی ساده کاربرد= صنایع ساختمانی – ماشین سازی – سیمان – معدن و قطعه سازی فولاد 1.0037 با استاندارد…

1.6511 – 36CrNiMo4

1.6511 – 36CrNiMo4 فولاد ساختمانی – Structural Steels نام های دیگر: 4340 – 705 – BOZ1 – V165 – IASC6511 – 40ChGNM – 38NiCrMo4 – 816M40 خصوصیت: سختی و مقاومت سایشی متوسط…

1.7218 – 25CrMo4

1.7218 – 25CrMo4 فولاد ساختمانی – Structural Steels نام های دیگر: CM3 – MO25 – V340 – 7218S – IASC7218 – 30ChM – 708A25 – 4130 2225.707 – SCM420 خصوصیت: سختی پذیر…

1.6582 – 34CrNiMo6

1.6582 – 34CrNiMo6 فولاد ساختمانی – Structural Steels نام های دیگر: 2541 – BOZD – MoNiX15 – IASC6582 – 817M40 – 4340 – 705M خصوصیت: دارای استحکام خیلی بالا, مقاومت سایشی خوب…

1.7220 – 34CrMo4

1.7220 – 34CrMo4 فولاد ساختمانی – Structural Steels نام های دیگر: CM4 – V330 – 7220S – IASC 7220 – 35ChML – 708A37 – 4135 – SCM432H خصوصیت: سختی پذیر خوب, استحکام…

1.7225 – 42CrMo4

1.7225 – 42CrMo4 فولاد ساختمانی – Structural Steels نام های دیگر: CM5 – MO40 – V320 – 7225D – IASC7225 – 42CrMo4 – 38ChM – 708M40 – 4140  – 2244.709 خصوصیت: سختی…

1.7228 – 50CrMo4

1.7228 – 50CrMo4 فولاد ساختمانی – Structural Steels نام های دیگر: CSM5 – 2512 – 4150 – 50X – AFNOR 50CD4 – SCM5 خصوصیت: دارای مقاومت سایشی متوسط رو به بالا, سختی…

1.6580 – 30CrNiMo8

1.6580 – 30CrNiMo8 فولاد ساختمانی – Structural Steels نام های دیگر: MONIX2 – V145 – 6580S – IASC6580 – BOZS823M30 خصوصیت: استحکام بسیار عالی, مقاومت سایشی خیلی بالا و سختی پذیری خیلی…
فهرست