فولادهای ورق سازه ای

فولادهای ورق سازه ای

فولاد 1.1191 با استاندارد CK45 DIN ویژگی = قابلیت عملیات حرارتی – فولاد کربنی ساده کاربرد= صنایع ساختمانی – ماشین سازی – سیمان – معدن و قطعه سازی فولاد 1.0037 با استاندارد…
فهرست