فولادهای کربن

1.1525 – C80W1

1.1525 – C80W1 فولاد کربنی – Carbon Steel نام های دیگر: C80KU – W108 – K980 – 1525S – IASC1525 – C80W1 – U8A-1 خصوصیت: دارای سختی پذیری کم (پوسته ای), مقاومت…

1.1545 – C105W1

فولاد کربنی – Carbon Steel نام های دیگر: EZH – RB10 – K990 – 1545S – IASC1545 – C105W1 – SK3 – U10A1 C100KU – BW1B – W110 – 1880 خصوصیت: دارای…

1.1645 – C105W2

فولاد کربنی – Carbon Steel نام های دیگر: W110 – POLDI4 – RB10 – K990 – AISC1645 – SK3 – U10-1 – C100KU – BW1B خصوصیت: دارای سختی پذیری کم (پوسته ای)…

1.1830 – C85W

فولاد کربنی – Carbon Steels نام های دیگر: K985 – 1830S – CT90 – U8GA – N9E – C85U خصوصیت: دارای کمترین اعوجاج در هنگام عملیات حرارتی در گروه فولاد های ابزار…

1.1740 – C60W / SK6

فولاد کربنی – Carbon Steel نام های دیگر: T5 – K960 – 1740S – C60W – S60CM – 760 خصوصیت: قابلیت ماشین کاری بسیار عالی, سختی پذیر کم (پوسته ای) با عمق…

1.1730 – C45W

فولاد کربنی – Carbon Steel نام های دیگر: T6HEXTRA – K945 – 1730S – IASC1730 خصوصیت: چقرمگی و ماشین کاری بسیار عالی, سختی پذیری کم (پوسته ای) با عمق سختی بیشتر و…
فهرست