فولاد سوپاپ

1.4718 – X45CrSi9-3

1.4718 – X45CrSi9-3 فولاد سوپاپ – Valve Steel نام های دیگر: 401S45 – HNV3 – 702D – H700 – 4718SS – SUH1 – 40Ch9S2 – خصوصیت: دارای استحکام عالی در برابر دمای…

1.4871–X53CrMnNiN21-9

1.4871 – X53CrMnNiN21-9  فولاد سوپاپ آستنیتی پر آلیاژ – Valve Steel نام های دیگر: EV8 – AKBM – H850 – 4817S – SUH35 – 55Ch20G9 – 349S54 خصوصیت: مقاومت بسیار خوب در…

1.4873 – X45CrNiW18-9

1.4873 – X45CrNiW18-9 فولاد سوپاپ آستنیتی پر آلیاژ – Valve Steel نام های دیگر: SUH31 – 4873S – X45 – EV9 خصوصیت: مقاومت بسیار عالی در برابر پوسته ای شدن و غیر…
فهرست