ماراجینگ – Maraging

Maraging C350

Maraging C350 فولاد سوپر آلیاژی ماراجینگ Maraging C-350 نام های دیگر: Vascomax® 350 – AMS6512- UNS K93120 خصوصیت: استحکام تسلیم و استحکام کششی فوق العاده بالا (Ultra High)، مقاومت به شکست…

Maraging C200

Maraging C200 فولاد سوپر آلیاژی ماراجینگ Maraging C-200 نام های دیگر: Vascomax C-200 – LMSA E100 خصوصیت: استحکام تسلیم و استحکام کششی فوق العاده بالا، مقاومت بسیار بالا به شکست،…

Maraging C250

Maraging C250 فولاد سوپر آلیاژی ماراجینگ Maraging C-250 نام های دیگر: Vascomax® 250 – AMS6512 – ASTM A538 – UNS K92890 خصوصیت: استحکام تسلیم و استحکام کششی فوق العاده بالا (Ultra…

Maraging C300

Maraging C300 فولاد سوپر آلیاژی ماراجینگ Maraging C-300 نام های دیگر: Vascomax® 300 – AMS6514- ASTM A 538 – UNS K93120 خصوصیت: استحکام تسلیم و استحکام کششی فوق العاده بالا (Ultra…
فهرست