مونل – Monel

Monel 400

Monel 400 فولاد سوپر آلیاژی مونل 400 استاندارد ها:  UNS Number N04400 – Alloy 400 خصوصیت: مقاومت به خوردگی بسیار عالی به نمک های اسیدی و طبیعی (آب دریا)، مقاومت بسیار عالی…

Monel K500

Monel K500 فولاد سوپر آلیاژی مونل K500 استاندارد ها:  UNS Number N04400 – Alloy 400 خصوصیت: مقاومت به خوردگی بسیار عالی به محیط های دریای و شیمیایی (هیدروفلوئوریک، نمک های قلیایی)، مقاوم…

Monel R405

Monel R405 فولاد سوپر آلیاژی مونل R405 استاندارد ها: UNS N04405 خصوصیت: ماشین کاری بسیار عالی، مقاومت بسیار عالی به آب و بخار آب، مقاومت بسیار عالی به آب دریا، مقاومت…
فهرست