نایمونیک -Nimonic

Nimonic 75

فولاد سوپر آلیاژی نایمونیک 75 نام های دیگر:  W.Nr. 2.4630 – UNS N06075 – W.Nr. 2.4951 خصوصیت: مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون در دمای بالا، تنش پذیری بسیار عالی و…

Nimonic 80A

Nimonic 80A فولاد سوپر آلیاژی نایمونیک 80A استاندارد های دیگر :  W.Nr. 2.4631 – UNS N07080 – W.Nr. 2.4952 خصوصیت: مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون در دمای بالا (F°1500)، تنش پذیری…

Nimonic 90

Nimonic 90 فولاد سوپر آلیاژی نایمونیک 90 استاندارد های دیگر : NiCr20Co18Ti – W.Nr. 2.4632 – UNS N07090 – W.Nr. 2.4969 خصوصیت: مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون در دمای بالا (C°900)، تنش…
فهرست