1.1830 – C85W

1.1830 – C85W

فولاد کربنی – Carbon Steels نام های دیگر: K985 – 1830S – CT90 – U8GA – N9E – C85U خصوصیت: دارای کمترین اعوجاج در هنگام عملیات حرارتی در گروه فولاد های ابزار…
فهرست