1.2210 – 115CrV3

1.2210 – 115CrV3

1.2210 – 115CrV3 فولاد ابزاری سرد کار (فولاد نقره ای) – Cold Work Tool Steels نام های دیگر: K510 – 2210S – 115CrV3 – L2 – 107CrV3KU خصوصیت: دارای سختی پذیری متوسط…
فهرست