1.2311 – 40CrMnMo7

1.2311 – 40CrMnMo7

1.2311 – 40CrMnMo7 فولاد قالب پلاستیک – Plastic Mould Steel نام های دیگر: M201 – IASC 2311 خصوصیت: دارای سختی پذیری متوسط, مقاومت سایشی متوسط رو به پائین, چقرمگی خیلی خوب و…
فهرست