1.4571 – X6CrNiMoTi17-12-2

1.4571 – X6CrNiMoTi17-12-2

1.4571 – X6CrNiMoTi17-12-2 فولاد زنگ نزن آستنیتی (نگیر) – Stainless Steels نام های دیگر: A300 – 4571S – IASC4571 – 320S18 – 316Ti – 2350 – SUS316Ti خصوصیت: غیر قابل عملیات حرارتی…
فهرست