1.7707 – 30CrMoV9

1.7707 – 30CrMoV9

1.7707 – 30CrMoV9 فولاد عملیاتی حرارتی پذیر آلیاژی – Heat Treatment Steels نام های دیگر: IASC7707 – 4340 – 2S119 – 817M40 – SNCM8 – C.5430 خصوصیت: دارای استحکام خوب,سختی پذیری خوب,…
فهرست