1.8070 – 21CrMoV5-11

1.8070 – 21CrMoV5-11

1.8070 – 21CrMoV5-11 فولاد سازه ای مقاوم در دمای بالا – Heat Resisting Structural steel نام های دیگر: IASC8070 – 21CrMoV5-11 خصوصیت: مقاومت بسیار زیاد در برابر دمای بالا و استحکام خوب…
فهرست