2760 – Duplex Zeron® 100

2760 – Duplex Zeron® 100

100®Duplex Zeron سوپر داپلکس Zeron 100 – UNS/S32760 نام های دیگر: UNS S32760 – W. Nr1.4501 – ASTM A182 – A928 – A815 خصوصیت:مقاومت به خوردگی و تنش بسیار بالا…
فهرست