C45 – 1.0503

C45 – 1.0503

1.0503 – C45 فولاد عملیات حرارتی پذیر – Heat Treatment Steels نام های دیگر:50CS – 080M46 – 1045 – 1C45 خصوصیت: دارای مقاومت بسیار عالی در برابر اصطکاک و مقاومت بسیار…
فهرست