Inconel 617

Inconel 617

Inconel 617 فولاد سوپر آلیاژی اینکونل 617 نام های دیگر: N06600 خصوصیت: مقاومت به فشار و دمای بالا، مقاومت بسیار عالی در برابر اکسیداسیون و کربوریزاسیون در دمای بالا، جو پذیری بسیار عالی…
فهرست