Titanium Grade 11

Titanium Grade 11

Titanium Grade 11  آلیاژ تیتانیوم گرید 11 نام های دیگر: UNS R52550 – ASTM Grade 11 – EN 3.7225 – ASTM B861- Titan Grade 11 خصوصیت: مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون بسیار…
فهرست