Titanium Grade 23

Titanium Grade 23

Titanium Grade 23 آلیاژ تیتانیوم گرید 23 نام های دیگر: UNS R56401 – ASTM Grade 23 – DIN 3.7164 – ELI Ti6Al4V خصوصیت: چگالی بسیار کم، مقاومت به خوردگی و سایش بسیار…
فهرست