Titanium Grade 7

Titanium Grade 7

Titanium Grade 7  آلیاژ تیتانیوم گرید 7 نام های دیگر:  B348 Gr7 – UNS R52400 – ASTM Grade 7 – DIN 3.7235 خصوصیت: بالاترین مقاومت به خوردگی در محیط های اسیدی…
فهرست