zico plast 40 جرم نسوز پلاستیک 40% آلومینا

plast 80 جرم نسوز پلاستیک 80% آلومینا

جرم کوبیدنی- پلاستیک فسفاتی نسوز. بر پایه بوکسیت و اسید فسفریک، دارای خواص نصبی و کارپذیری بسیار خوب، استحکام حرارتی مناسب و کمترین ترک خوردگی بعد از پخت. High alumina,…
فهرست