zico plast 60 جرم نسوز پلاستیک 60% آلومینا

plast 60 جرم نسوز پلاستیک 60% آلومینا

جرم کوبیدنی- پلاستیک فسفاتی نسوز. بر پایه شاموت، بوکسیت و اسید فسفریک، دارای خواص نصبی و کارپذیری بسیار خوب، استحکام حرارتی مناسب و کمترین ترک خوردگی بعد از پخت. high…
فهرست