zico plast 85 جرم نسوز پلاستیک 85% آلومینا

plast 85 جرم نسوز پلاستیک 85% آلومینا

جرم نسوز کوبیدنی- پلاستیک فسفاتی. بر پایه بوکسیت، آلومینا و اسید فسفریک، دارای خواص نصبی و کارپذیری بسیار خوب، استحکام حرارتی بسیار مناسب و کمترین ترک خوردگی بعد از پخت.…
فهرست