zico plast 90 جرم نسوز پلاستیک 90% آلومینا

plast 90 جرم نسوز پلاستیک 90% آلومینا

جرم نسوز کوبیدنی- پلاستیک فسفاتی. بر پایه آلومینا، بوکسیت و اسید فسفریک، دارای خواص نصبی و کارپذیری بسیار خوب، استحکام حرارتی بسیار مناسب و کمترین تغییر حجم بعد از پخت.…
فهرست